Map Unavailable

Дата/час
09/05/2024
17:30 - 19:00

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Четем за Европа: Поетическо четене и артистичен пърформънс

Франкофонският център за академични постижения и департамент „Чужди езици и
култури“ в НБУ отправят покана за „Четем за Европа: Поетическо четене и артистичен
пърформънс“ в книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“.  Събитието е посветено на Деня на Европа – 9 май и Деня на българската писменост, просвета и култура – 24 май.

*
Водещи на четенето са д-р Радосвета Кръстанова, ръководител на Франкофонския
център за академичния постижения и Магдалена Божкова, преподавател в
департамент „Чужди езици и култури“.

*
Студенти, преподаватели и любители на поезията ще представят и прочетат стихове на
любими поети. Условие е всеки четящ да представи творба на език, който не му е
роден. Поощрява се четенето на творби на класически европейски езици – латински,
старогръцки, старобългарски. Между четенията са предвидени кратки музикални
включвания. За най-добрите изяви са предвидени поощрителни награди, а за всички –
по чаша вино и много повече от добро настроение.

***
Събитието има за цел да популяризира четенето и споделянето на прочетеното,
Писмеността, Поезията, Литературата, и една от главните ценности на европейската
култура – уважението към и защитата на езиковото и културното многообразие. То ще
припомни и защо празнуваме 24 май и защо св. Кирил и св. Методий са обявени за
Покровители на Европа. Както и какъв е приносът на Светите братя и техните ученици,
в далечните IX-X в., за демократизирането на достъпа до азбука, писменост и
литература на роден език – основно човешко право през XXI век.