Loading Map....

Дата/час
12/12/2014
15:00 - 16:00

Място
42-ри Софийски международен панаир на книгата
Национален дворец на културата
София

Категория


Елиас Канети Рийдър

Екип: Пенка Ангелова, Владимир Сабоурин, Борис Минков, Ана Димова

С подкрепата на КултурКонтакт и Гьоте Институт

„Щом чрез думи може да се постигне толкова много, защо да не може също чрез тях то да се предотврати?“ Елиас Канети, „Призванието на поета“

„Следя с голяма съпричастност събитията в България. Времето е трудно, но ще бъде преодоляно. Естествената топлота на тези хора отново ще ги събере. След известно време всичкото това разделение ще изглежда като лош сън. Доверявам се на прозрението на онези, които са останали хора … и никога няма да се променят в това отношение.“ Писмо на Елиас Канети до Пенка Ангелова от 9.4.1992 г.

Все пак творчеството на Канети остава твърде малко познато в страната на неговото месторождение. Затова настоящият сборник си поставя за цел да предложи за сферата на образованието представителни откъси от произведения на Канети, съпроводени от научни статии и студии от български канетеведи, чрез които читателят да може да се запознае както с най-представителните текстове на автора, така и да получи достъп до тяхната интерпретация и до идейния космос на неговото творчество.

Авторски и преводачески колектив в състав проф. дфн Пенка Ангелова, проф. дфн Ана Димова, проф. дфн Владимир Сабоурин и доц. д-р Борис Минков ще представят сборника на вниманието на публиката на международния панаир.

Представя издателство „Елиас Канети“

Сцена, ет. 3,

НДК