Loading Map....

Дата/час
13/12/2015
10:00 - 11:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Книгата „Огън и мъгла” представя проф. Михаил Неделчев

Книгата „Огън и мъгла” представя проф. Михаил Неделчев

„Огън и мъгла”е книга, която отлично надмогва документалната основа на своята житейска информация и я превръща в смирено-горестен разказ за това какво се случва в едно битие и как отделният човек може да види през малкия прозорец на собствената си душа все по-обширни и по-обширни пространства от историята,
обществото, професията. Редят се биографии на хора, обществени сюжети, литературни реминисценции…

Представя издателство „Прозорец”

Сцена, ет. 3