Loading Map....

Дата/час
10/10/2013 - 11/10/2013
10:00 - 18:00

Място
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен“
бул. "Славянски" №19
Шумен

Категория


Конференция „Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката”

Национална конференция с международно участие на тема „Иновативни практики за нов маркетинг на библиотеката” организира Шуменската регионална библиотека „Ст. Чилингиров” на 10 и 11 октомври 2013 г. Конференцията ще се осъществи в две секции – „Работата по проекти в съвременната библиотека” и „Децата и библиотеките”, а събраните доклади ще бъдат публикувани в сборник. По думите на организаторите темата на конференцията ще бъде интересна както за библиотечни специалисти, така и за потребителите на библиотечни услуги – граждани и институции.

Вижте пълната програма на конференцията:

10 октомври (четвъртък)

10.00-12.30 ч. Регистрация на участниците

13.00 ч. Откриване

Секция „Работата по проекти в съвременната библиотека”
Модератор: Татяна Вътова

13.10 ч. „Работата по проекти като част от маркетинговата политика на РБ „Стилиян Чилингиров”
Росица Добрева
РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен

13.30 ч. „Проектът УСПЕХ – успешно партньорство между публичната библиотека и училището”
Марчела Борисова
Столична библиотека

13.50 ч. .„Проблеми и перспективи пред съвременната библиотека – от опита на РБ „Пенчо Славейков” – Варна”
д-р Емилия Милкова, Даниела Канева, Наталия Ангелова
РБ „Пенчо Славейков” – Варна

14.10 ч. „Създаване и управление на успешни проекти в библиотечната културна сфера – настояще и бъдеще в обществото на знанието”
Анелия Мутафчиева-Христова
РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово

14.30 ч. „Финансови услуги в модерната библиотека“ 
Иваничка Йорданова
РБ „Любен Каравелов” – Русе

15.00 ч. Кафе-пауза

Модератор: Марияна Дженева

15.30 ч. „Бележки върху логистиката в библиотечното обслужване”
Светлозар Стоянов
АИМ при БАН – Филиал – Шумен

15.50 ч. „Работата по проекти – възможност за добри библиотечни практики”
Елизабета Георгиев
НБ „Детко Петров” – Димитровград, Република Сърбия

Секция „Децата и библиотеките”

16.10 ч. .„Иновационно-образователна технология за работа със стари книги в музейния фонд”
Аделина Любенова Пенева – ПГИ – Шумен
Галина Якимова – РИМ – Шумен

16.20 ч. „Същност и специфика на библиотечната педагогика”
гл. ас. д-р Събина  Ефтимова
УниБИТ

16.40 ч. „Краеведската библиография за деца”
д-р Красимира Александрова
УниБИТ

11 октомври (петък)

Секция „Децата и библиотеките”

Модератор: Ирина Колева

9.00 ч. „Пътуване без граници и бариери” – как децата на Шумен видяха града като европейска културна столица”
Ваня Борисова и Милена Керековска
РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен

9.20 ч. „Съвременната библиотека и интернет – как да говорим на езика на младите”
Александър Кръстев
AzCheta.com

9.40 ч. „Четивната грамотност на учениците и летните програми на библиотеките”
Стефка Илиева
НБ „Иван Вазов” –  Пловдив

10.00 ч. Кафе-пауза

Модератор: Марияна Дженева

10.30 ч. „Иновативни практики за стимулиране на детското четене”
Дияна Георгиева
РБ „Партений Павлович” – Силистра

10.50 ч. “Иновативни практики за стимулиране на детското четене“
Елица Владова
РБ „Любен Каравелов” – Русе

11.10 ч. „Библиотеката – алтернатива за детското лято”
Пламена Стоянова
РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен

11.20 ч. „Форми на работа на детската аудитория с библиотечния фонд в Къща музей „Панайот Волов” – Шумен”
Милена Георгиева
РИМ – Шумен

11.40 ч. „25 години Фестивал на детската книга в Лазаревац”
Милица Матиевич
НБ „Димитрие Туцович” – Лазаревац, Република Сърбия

12.00 ч. Дискусия. Закриване на форума.