Loading Map....

Дата/час
07/01/2015
17:00 - 18:00

Място
Общинска администрация
ул. Иларион Макариополски 24
Елена

Категория


Литературна вечер, посветена на Стоян Михайловски

Литературната вечер, организирана от Община Елена, е посветена на 159 години от рождението на  Стоян Михайловски.
Специален гост на вечерта е Георги Господинов, на когото ще бъде връчен почетен знак „Стоян Михайловски“.

Стоян Михайловски е роден на 07.01.1856 г. в гр. Елена. Завършва Френски султански лицей през 1872 г. Учителства в Дойран (1872-1874). През 1875 г. записва право във Франция. Когато започва Руско-турската война, се завръща в България.
След Освобождението работи като адвокат, като гл. редактор на в. „Народен гStoqn Mihajlovskiлас“ (1880), като извънреден преподавател по френски език в Юридическия факултет (1892-1894) и като доцент по Всеобща литературна история във Висшето училище (дн. СУ „Св. К. Охридски“) (1895-1899). Активно участва в обществения, политическия и литературния живот.
Творчеството на Михайловски обхваща различни жанрове – басни, епиграми, сатири, пародии, поеми, драми, религиозна поезия и др. Сред най-известните му произведения са: басните „Орел и охлюв“, „Секира и търнокоп“, „Бухал и светулка“, поемата „Книга за българския народ“, стихотворенията „Напред“ и „Върви, народе възродени“. Сътрудник на „Църковен вестник“. Умира на 03.08.1927 г.

Община Елена, зала 101 на Общинска администрация