Loading Map....

Дата/час
13/07/2016
18:00 - 19:30

Място
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
ул. Дондуков-Корсаков №1
Русе

Категория


„Нужен“: Представяне на поетичната книга на доц. д-р Калин Михайлов в Русе

Изданието  представя литературоведът и преводач д-р Камен Рикев.

Макар да се проявява в различни житейски роли, субектът в „Нужен“ запазва своя монолитен облик. Той е баща и съпруг, но и професионален литературовед, възприемател на изкуството, поет. Навсякъде успява да бъде вглъбен и съзерцателен, но и парадоксално отворен към външния свят – именно в амплитудата между собственото Аз и всемира, в умението да споделиш копнежа по простота въпреки задушаващата сложност на съвремието откривам уникалното място на тази поезия.Камен Рикев

 

Калин Михайлов, доц. д-р, е роден през 1966 г. в София. Литературовед, есеист и поет. Преподава история на западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Стихотворения“ (1991), „Тихи трипове“ (1998), „Мориак и Бернанос: два романни свята между насилието и любовта“ (2006), „Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти“ (2007), „Християнство и идентичност“ (2007), „Християнската литература – между вписването и отграничаването“ (2013), както и на множество статии в литературната и нелитературна периодика. Голяма част от есеистичното му творчество излиза в сп. „Християнство и Култура“. Съставител на антологията „Небе за земята. Българска християнска лирика“ (София: Омофор, 2016).

Камен Рикев (р. 1976) е доктор в Славистичния институт на Университета „Мария Кюри-Склодовска“ в Люблин, Полша. Автор на антологията „Два зубъра и муза. Полската литература XV–XVIII век – епохи, автори, текстове“ (София: Балкани, 2014). Научните му публикации са върху старополската и модерната полска поезия, българската литературна класика и полско-българския културен диалог. Сред превежданите от него автори са Чеслав Милош, Йежи Пилх, Станислав Баранчак