Loading Map....

Дата/час
16/12/2018
10:00 - 11:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Панаир на книгата 2018: Викторина с деца във връзка с проект на „Просвета“ и помагалото за учителя „ПрироДА“.

СЦЕНА НА ПАНАИРА ЕТ. 4, ЗАПАДНО КРИЛО, НДК

Помагалото за учителя „ПрироДА“ е насочено към обучението по природни науки в 5-7 клас.
Неговите основни цели са: формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото
развитие; повишаване на качеството на обучението по природни науки чрез прилагане на иновативни методи и технологии; самостоятелно ползване.

Представя: Издателство „Просвета“