Loading Map....

Дата/час
15/06/2017
18:00 - 19:00

Място
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН
ул. Московска 6А
София

Категория


Представяне: Българските общности в Средна Европа

Книгата ще представи доц. д-р Валентина Ганева-Райчева в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН

В новата си книга „Българските общности в Средна Европа. Формиране, битуване, идентичности“ Владимир Пенчев изследва миграционните процеси и механизмите на създаване и битуване на отделните български общности в средноевропейските страни. Поставен е акцент върху гурбетчийската експанзия на българските градинари в този ареал на Европа и върху студентските миграционни вълни. Разгледани са политическите емигранти към Австрия в десетилетията след Втората световна война и на земеделски и промишлени работници към бивша Чехословакия в края на 40-те и през 50-те години на миналия век.