Map Unavailable

Дата/час
11/02/2020
17:00 - 19:00

Място
Национален Етнографски Музей
пл. "Княз Александър I"
София

Категория


Представяне на книгата „Веда Словена. Адаптирано издание“

През изминалите повече от 150 години песенният сборник „Веда Словена“ остава неизвестен за широката читателска публика. По причини от различен характер той е публикуван само фототипно, с представителна и научна цел, в малък тираж.

Днес факт е първото българско адаптирано издание на „Веда Словена“, съставено от д-р Миглена Христозова и доц. д-р Константин Рангочев. То съдържа близо 3000 стиха, поетично преведени на съвременен български език от доктора на филологическите науки Росен Р. Малчев.

В резултат на езиковата трансформация, оригиналните редове (стихове) на „Веда Словена“ добиват поетичен фолклорно-литературен облик, който ги сродява както с българския фолклорен епос, така и с българската авторска поезия с фолклорни мотиви от края на XIX и началото на ХХ век.

Официалната премиера на изданието ще бъде на 11.02.2020 г. на ул. „Московска“ 6А, зала 19. Представянето ще се води от доц. д-р Веселка Тончева от ИЕФЕМ при БАН, а събитието ще посреща както членове на академичната общност, така и всеки, който има интерес към темата.