Loading Map....

Дата/час
12/05/2023
18:30 - 20:00

Място
Софийски университет, Втора заседателна зала
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


ПРЕМИЕРА: Росица Димчева "Към историята на българската сатира от втората половина на ХХ век"
Книгата ще бъде представена от Дарин Тенев и Йоанна Нейкова във Втора заседателна зала при Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Изследването излиза като част от поредицата на Миглена Николчина „Зевгма“ (изд. „Версус“) с художественото оформление на Иво Рафаилов.
За книгата:
„Със своето изследване на сатирата Росица Димчева проследява конфликта между една неудовлетворителна действителност и повелите на една висока духовност, като с особена проникновеност авторката изявява друг рядко изследван аспект на българската литература, особено що се отнася до втората половина на XX век – мистичното, отнасящото се до вечните загадки на живота и смъртта, философското докосване до неизповедимото.“
Миглена Николчина
За автора:
Росица Димчева е дългогодишен преподавател по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Научните ѝ интереси са в областта на българското Възраждане, теория на литературните родове и видове, теория на сатирата, сравнителна история на литературната наука XVIII-XX век.