Loading Map....

Дата/час
14/03/2017
18:00 - 20:00

Място
Литературен клуб „Перото“, НДК


Категория


Премиерата на книгата "Плосък данък в България"

Фондацията за свободата „Фридрих Науман“ и Институтът за пазарна икономика представят:
КНИГАТА „ПЛОСЪК ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ: ПРЕДИСТОРИЯ, ВЪВЕЖДАНЕ, РЕЗУЛТАТИ“

Книгата представлява сборник от аналитични материали на осем изтъкнати български икономисти. Общото между тях е това, че професионалният им път в някакъв момент се е преплел с въвеждането и работата на пропорционалния данък върху доходите и печалбите в България.

Авторите са икономисти от Института за пазарна икономика (Красен Станчев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Петър Ганев), както и познати изследователи от други организации – Георги Ангелов (Институт Отворено общество), Георги Ганев (Софийски университет и Център за либерални стратегии), Георги Саракостов (бивш данъчен експерт в МФ, Делойт и др.), Георги Стоев (Индъстри Уоч).

Както и в предишни предизборни кампании, темата за т. нар. плосък данък отново е повече от актуална. За разлика от политическото говорене, книгата цели да даде обективен и аргументиран поглед върху историята на този данък в България и неговите ефекти върху икономиката и държавния бюджет до момента. Специално внимание е отделено и на чувствителната тема за плоския данък и справедливостта.