Loading Map....

Дата/час
11/12/2015
19:00 - 21:00

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


проф. Галин Тиханов: Световната литература: отговори от Съветска Русия

Софийският литературоведски семинар Културният център на Софийски университет

представят

Световната литература: отговори от Съветска Русия
Публична лекция на проф. Галин Тиханов

11 декември 2015 (петък)
19.00 часа Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

Настоящото събитие е продължение на публичните лекции на проф. Тиханов за световната литература и Русия и за месторазположението на световната литература, изнесени в НБУ и Софийския университет. Целта на лекцията е да представи някои от основните перспективи в съветската дискусия за световната литература, да изясни начините, по които тази дискусия е била релевантна за изучаването на руската литература, а също и за дебатите около теорията на литературата в Русия. Лекцията е за всички онези, които искат да започнат или продължават да мислят за тези явления.

Проф. Галин Тиханов е български и британски литературен историк, специалист по сравнително литературознание и историк на идеите. Професор по сравнително литературознание (George Steiner Chair of Comparative Literature) в Колежа Куин Мери, Лондонски университет (от септември 2011). Професор по история на идеите в Манчестърския университет, където е съдиректор на Изследователския институт за постпросвещенски култури (the Research Institute for Cosmopolitan Cultures (RICC) (2007-2011). Професор по сравнително литературознание в Ланкастърския университет, Англия (2003-2007). Старши изследовател по руска и германска история на идеите в Колежа Мъртън, Оксфорд (1997-2000). Доктор по филология (Софийски университет, с тема „Жанр и жанрово съзнание на ранния български модернизъм“, 1996) и по философия (Оксфордски университет, с тема „Бахтин и Лукач: теорията на романа като социална философия“, 1998).

Гостуването на проф. Галин Тиханов е възможно благодарение на Центъра за академични изследвания София (ЦАИ).