Loading Map....

Дата/час
11/12/2015
18:30 - 19:30

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Среща с автограф с Бойка Асиова

Среща с автограф с Бойка Асиова

Богатият и оригинален език на Бойка Асиова помага на читателите по-лесно да
навлязат в микрокосмоса на малкия град с неговите традиции и нрави. А тръгвайки
от него, пътуването през Балканите и докосването до съседните народи се случва
естествено, защото въпреки религиозните и културни различия, в душите си хората
са си близки.”

Елица Ценова
Представя издателствo „Жанет 45”

Щанд на издателство „Жанет 45”, № 325