Loading Map....

Дата/час
03/10/2017
18:00 - 19:30

Място
Полски институт в София
ул. Веслец №12
София

Категория


Вечер, посветена на Людвик Заменхоф - създателят на есперанто

Людвик Л. Заменхоф (1859-1917) – създател на езика есперанто. Първите опити за създаване на международен език „Lingwe Universala” прави още в гимназията, но доразвитото предложение за универсален език е отпечатано през 1887 г. в малката книжка „Международен език. Предговор и пълен учебник” под псевдонима Doktoro Esperanto, в превод – „надяващият се доктор”. С времето думата е възприета като название на езика, който бързо печели популярност.

Очаквайте любопитни факти, свързани с д-р Заменхоф,  записи с неговия глас, негови творби, прочетени на български и есперанто и други интересни моменти.

Тези, които още не са видяли изложбата „Заменхоф – създател на езика есперанто“ , ще научат интересни факти от живота на Людвик Заменхоф, неговото семейство и раждането на идеята за създаване на общ език, който трябвало да бъде помощ при решаване на редица проблеми в многонационалните общества, както и популярността на делото на Заменхоф. Изложбата представя наследството на есперанто, литературата, възникнала на този език, биографиите на изтъкнати есперантисти и системата на езиковото обучение на есперанто.