Loading Map....

Дата/час
29/09/2016 - 31/10/2016
00:00

Място
Библиотека на Нов български университет
ул. „Монтевидео“ 21
София

Категория


Изложба от „25 години издания на Нов български университет“ в Центъра за книгата на НБУ

Център за книгата на НБУ представя изложба „25 години издания на Нов български университет“. Тя е посветена на юбилейната годишнина от основаването на университета. В хронологичен ред от 1992 г. до 2016 г. са представени 648 научни и учебни издания, съхранявани през годините в специална библиотечна колекция „Издания на НБУ“.

Специално място в изложбата заемат книгите „Думи, изречения, понятия и неща“ (2016 г.), „Минало и съвременност“ (2010), „Университетът – особен свят на свободата“ (2006), „В градината с розите: Лекции и слова: Част 2“ (2006), „В градината с розите: Лекции и слова: Част 1“ (2004), „Едно разбиране за култура“ (2003) на проф. Богдан Богданов, основател и Президент на Нов български университет до 2016 г.

За участващите издания е създаден библиографски указател, публикуван на сайта на университета.

Изложбата може да бъде разгледана до 31 октомври 2016 г. в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ на Библиотеката в Нов български университет.