Loading Map....

Дата/час
28/05/2024
18:00 - 19:30

Място
Национална библитоека „Св. св. Кирил и Методий“
бул. „Васил Левски“ №88
София

Категория


Беседа "Българската писменост – известна и непозната"
Издателство Атеа  ви поканят
на беседа на тема
„Българската писменост – известна и непозната“

Ние, българите, сме изконно писмен народ. Историята на българската писменост е неразделно свързана с хилядолетната българска история. Това е основната теза, която Светлозар Попов защитава и в книгата си „Българската писменост – известна и непозната”. Обикновено, когато говорим за българската писменост, имаме предвид известните ни Глаголица и Кирилица. Авторът проследява корените на писмеостта далече назад във времето и пространството. Той я обвързва не само с руноподобното писмо на нахлулите в Европа хунобългари, но и с историята на азбучното писмо и с най-ранната писменост въобще.
*
Новите изследвания на автора са посветени на халколитната балканска писменост и разпространението ѝ с т.нар. „културен дрейф” на юг, но и на изток, останал засега извън вниманието на науката.
Подобен всеобхватен поглед по темата липсва в нашата литература и това прави предлаганото изследване интересно и полезно за широк кръг мислещи читатели
Фоайе – 2 етаж
Неформална среща с д-р Светлозар Попов от 17.30 до 18.00 часа.