Map Unavailable

Дата/час
24/04/2024
09:00 - 10:30

Място
Професионална гимназия по транспорт „Владимир П. Минчев“
ул. "Владимир Минчев" 71
Владимирово

Категория


Читатели четат поезия с ученици на ПГТ, Владимирово

Познатият формат „Читатели четат поезия“ се завръща в персонализиран вариант – за ученици от гимназията по повод стихосбирката „Ничия жена“ на Петрана Петрова
По покана на директора на ПГТ „Вл. П. Минчев“, Владимирово и с координатор преподавател по история, учениците от няколко класа ще се включат във формата. Втората книга, през която ще се направи прочета, е „Вечната и святата“ на Елисавета Багряна

Променило ли се е нещо в живота на жената? Станала ли е тя по-свободна?
Отговорите ще се откриват през 4-те кръга на ателието.

Читателското ателие е част от националния „Поход на книгата“, 2024 г.