Loading Map....

Дата/час
28/02/2024
18:30 - 20:00

Място
Театрална зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Февруарска лекция от поредицата „Култура на прехода“
Февруарската лекция от поредицата „Култура на прехода“ е посветена на визуалните изкуства. Лектор е д-р Мария Василева, куратор, историк на изкуството и художествен критик.
„Преходът не започна през 1989 г. с падането на комунистическия режим и не свърши през 2007 г. с приемането на България в Европейския съюз. Мъглата започна да се раздига няколко години преди първата дата, но продължава да се стеле и до днес. Развитието на визуалното изкуство, както и на всичко друго, не върви линеарно прогресивно. Образът се оглежда за миг сравнително цял, но огледалото се счупва и парчетата трябва да се събират наново. И става дума за много огледала и много късове, които се разбъркват и произвеждат кубистичен Пикасо. Сглобяването на една картина е трудно, заради непрекъснатите връщания назад и подскоци напред, заради повторенията и почването отначало все със същата вече поувехнала надежда, че преходът ще свърши.
Въпреки това много въпроси бяха повдигнати, много обговорени и визуализирани. Днес от тях произлизат още и още. И това е добре.
В тази презентация ще погледнем как българското изкуство реагира на (и в действителност директно участва в) промените през няколко тематични фокуса: личното осъзнаване, националното самосъзнание, тежестта на паметниците, предизвикателствата на града, мястото на жените, времето на чалгата, битката с политическата класа, премълчаното минало, ние и Европа.“
Мария Василева
Лекцията на Мария Василева ще се състои на 28 февруари от 18:30 ч. в Театралната зала на Софийския университет.
Поредицата „Култура на прехода“, инициирана съвместно с екипа на проекта „Преходът след 1989“, анализира не само обществено-политическите събития от периода, но и сложното им отражение в културата и изкуствата, които на свой ред формират образа на прехода в публичното въображение.
Събитията от поредицата са с вход свободен. Запис от проведените до момента лекции може да видите тук.
***
Ето и програмата на предстоящите събития:
⚈ 27 март 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Д-р Анета Василева: ВРЕМЕТО Е НАШЕ? 1990-те на архитектурата: битка с модернизма, гаражна архитектура и мутробарок
⚈ 24 април 2024, 18.30 ч., Театрална зала | Проф. Александър Кьосев: Непреходната култура и културата на прехода
Лекциите от поредицата „Култура на прехода“ се осъществяват в рамките на научния проект „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, подкрепен от Фонд „Научни изследвания“ – МОН (договор № КП-06-Н40/7, 10.12.2019), с базова организация СУ „Св. Климент Охридски“