Loading Map....

Дата/час
06/10/2016
17:45 - 18:15

Място
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Аула
бул. Цар Освободител 15
София

Категория


Флашмоб - Четем за Соц-а

Елате да почетем заедно за Соц-а. Цитатите от нас – четенето – от вас!
Защото малко се знае, още по-малко се помни, а има хубави съвременни романи, които е добре да се четат по-масово.
При стълбите на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.