Map Unavailable

Дата/час
18/11/2020
16:30 - 17:30

Място
Онлайн
Онлайн
София

Категория


Клуб по творческо писане на тема: Устойчиви форми в поезията

Първата сбирка на Клуба за академичната 2020/2021  в книжарница корпус 1 в Нов български университет. Модератори са проф. Пламен Дойнов, д.н.,доц. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Емилия Дворянова.

Срещата е посветена на онези устойчиви форми в поезията, които и днес се ползват с доверие и популярност: сонет, хайку, алба, газела, рубаи, епитафия, лимерик, частушка. Защо Оскар Уайлд е избрал сонетната форма за стихотворението си „Сонет за избиването на християните в България”? Защо Джордж Бърнард Шоу е автор на лимерици? Какво е направил с албата Езра Паунд? Кои са майсторите на частушката? В епоха, когато и българската поезия познава тези жанрове, какво още можем да направим с тях?

Първата сбирка на Клуба ще бъде излъчена във фейсбук страница Център за книгата и Zoom.

Meeting ID: 842 8223 1080
Passcode: 568261