Loading Map....

Дата/час
12/04/2017
09:00 - 16:00

Място
Sofia Event Center
бул. Черни връх 100
София

Категория


Конференция "Образование за професиите на бъдещето"

Как днешното училище да подготви младите хора за утре

Вероятността днешните ученици да започнат в бъдеще работа, която в момента все още не съществува, се увеличава всяка година. Според доклад на Световния икономически форум от началото на 2016 г. Четвъртата индустриална революция, заедно с други социално-икономически и демографски промени, ще трансформират трудовия пазар през следващите пет години и ще доведат до загуба на над 5 милиона работни места. Анализът посочва, че промените ще засегнат всяка една индустрия и географски регион, но загубата може да бъде отчасти компенсирана със създаването на нови работни места в сектори като компютърни науки и математика или архитектура и инженерство.

Тези промени на пазара на труда изискват и промяна в образованието. Според Световния икономически форум сред най-важните умения, нужни за професиите на 2020 г., са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани.

Основната цел на конференцията “Образование за професиите на бъдещето” е да представи експертни идеи за промяна на образователната система, както и успешни обучителни практики от български и чуждестранни училища. Чрез споделяне на опит от световнопризнати образователни експерти, активни учители и директори, както и от представители на бизнеса, събитието цели да идентифицира кои са уменията, нужни за икономиката и обществото на 21 век, и как училищата могат да ги включат в преподаването си. Презентациите на лекторите ще покажат как на практика може да изглежда учебният ден днес, за да е полезен за утре, а обобщението на идеите от конференцията ще дадат насоки за промени на държавните и общински политики в сферата на образованието.