Loading Map....

Дата/час
02/03/2015 - 04/03/2015
Цял ден

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Международен форум "Възвишено и das Unheimliche"

Център по философия към Токийския университет (UTCP), Софийски литературоведски семинар (СЛС) и Културен център на СУ организират международен форум на тема “Възвишено и das Unheimliche”.

Между 2 и 4 март 2015 г. в Нова конферентна зала на Софийски университет ще се състои международният форум “Възвишено и das Unheimliche”, организиран от Центъра по философия към Токийския университет (UTCP) и Софийския литературоведски семинар (СЛС), със сътрудничеството на Културен център на СУ. Интердисциплинарният форум е фокусиран върху понятията “Възвишено” и “ das Unheimliche”, определящи не само за модерния, но и за съвременния теоретичен дискурс. Семинарът ще постави въпроса за съотношението и евристичния потенциал на тези понятия в епохата на предефиниране на разбирането за човешки интелект, респективно – за статута на (не)човешкото. Форумът ще подеме в нова перспектива темите на симпозиума „Метаморфоза и катастрофа“, състоял в началото на ноември 2013 г.

Предложения върху темата “Възвишено и das Unheimliche” ще направят: Александър Кьосев, Боян Манчев, Футоши Хошино, Камелия Спасова, Юджи Нишияма, Дарин Тенев, Такафуми Шимада, Божана Филипова, Хисато Куриваки, Мария Калинова, Миглена Николчина

Форумът е отворен за посещение, подробната програма може да откриете по-долу.

Работен език: английски.

СУ, Нова конферентна зала