Loading Map....

Дата/час
29/05/2024
18:30 - 20:00

Място
СУ „Св. Климент Охридски“, Театрална зала „Алма Алтер“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


POIESIS/POLEMOS: Силвия Чолева, Яна Букова, Марин Бодаков
Този път в поредицата POIESIS / POLEMOS разглеждаме не един, а трима поети: Силвия Чолева, Яна Букова и Марин Бодаков. Изборът е на водещия – композитора Георги Арнаудов, а негов събеседник ще е Кирил Василев.
***
POIESIS / POLEMOS е серия, посветена на задълбочения разговор върху българската поезия от последните десетилетия. Специфичният формат, в който един поет, писател, литератор или критик, представя по свой избор друг български поет, залага не само на компетентното, но и на лично ангажираното говорене. В поредицата досега са били представяни Цочо Бояджиев, Иван Станев, Кирил Мерджански и Миглена Николчина.
За своя разговор Георги Арнаудов е избрал заглавието
ГРАНИЦИТЕ (И СРЕДАТА) НА ПОЕЗИЯТА
Когато поставям по този начин темата и избирайки тези знакови за съвременната българска поезия имена и фигури от културния ни живот, аз залагам няколко основни неща за обсъждане:
Първо очертаването на границите на това понятие, така както можем да го разбираме днес, в една епоха на медии и социални мрежи и на съвместно съществуване на различни разбирания за това какво е поезия. Аз различавам най-общо три основни групи: тази на виртуалната графоманска поезия с нейния захаросан свят, тази на конюнктурните стихотворци, следващи посоката на минимално съпротивление на материала и максимално публично одобрение, и накрая тази на създаващите съвременно поетично слово автори, които изследват и, макар и трудно, видоизменят света около нас.
На второ място ще си позволя да разширя понятието поезия с връщането му към античното poïeo (ποιέω) – правя, разбирано като действието или процеса на създаването на нещо. Хайдегер нарича poiesis „раждането“ и дава примерите за цъфтежът на цвета, излизането на пеперуда от пашкула и падането на водопад, когато снегът започне да се топи, а разглежданите от мен тази вечер автори са великолепен пример за това.
Третата тема, която аз поставям с такова заглавие, е тази за състоянието на средата, в която се развива това „изкуство на правенето“ – у нас, а и по света, т.е. темата за културната среда с всичките й важни подтеми: създаването и подхранването на културна общност, медийният фон, изкуственият интелект като инструмент или заплаха.
– Георги Арнаудов
***
Вход свободен.