Loading Map....

Дата/час
24/01/2014
18:00 - 20:00

Място
Нова конферентна зала на СУ
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Представяне и разговор върху книгата "Свобода и суверенност в Априлското въстание"

Софийски литературоведски семинар и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“ представят книгата на Тодор Христов „Свобода и суверенност в Априлското въстание”.

С участието на:
Димитър Вацов,  Дарин Тенев, Момчил Христов,
Леа Вайсова и Жана Цонева

Книгата представя резултатите от  критическо изследване на изкуствата да се говори за свобода. Тъй като за радост съществуват много такива изкуства, изследването описва начините, по които се говори за свободата като суверенитет в Априлското въстание и в по-късните исторически, литературни, популярни, мемоарни, юридически разкази за него.

Tодор Христов е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по теория на литературата и по социология. Научните му интереси са в областта на критическата теория, културните изследвания, изследванията на властта и на съвременните форми на протест.