Loading Map....

Дата/час
13/02/2018
17:30 - 19:00

Място
Заседателна зала 2, СУ „Св. Климент Охридски“
СУ "Св. Климент Охридски"
София

Категория


Представяна на Хумболтовите стипендиантски програми и издания на сп. "Филологически форум"

Проф. Лора Тасева ще представи Хумболтовите стипендиантски програми, а за нашите инициативи ще поговори проф. Красимира Алексова.
Представят се три издания на сп. „Филологически форум“ (хуманитарно списание за млади изследователи)
– бр. 5 на ФФ – „Българистиката – езиците на дома“
– бр. 6 на ФФ – „Утехите на Средновековието“
– сборник „Модели, метаморфози, диалози“ с текстове от Втория международен филологически форум.

Втора академична зала, СУ „Св. Климент Охридски“