Map Unavailable

Дата/час
17/01/2023
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


Представяне на фотоалбума „Кремиковци“ на Николай В. Василев

Водещ на събитието е д-р Зафер Галибов.

Д-р Антоан Божинов: Годината е 1988, от Изток се носи дъхът на перестройката, усеща се, че скоро нещо ще се случи, въпреки че никой не очаква това да е падането на Берлинската стена и крахът на цялата система. Делниците в ТМК Кремиковци едновременно са част от това време и сякаш извън него. Комбинатът е голям, сякаш вечен. Хиляди хора, приели да работят в рискова, замърсена среда. Повечето – за да получат мечтаното софийско жителство.
Изразните средства на фотографиите са пестеливи – класическа черно-бяла стилистика, без драматично засилени тъмни пространства, разработен детайл, в повечето случаи нормални ракурси. Вижда се, че авторът разчита не толкова на композиционни, геометрични и тонални решения, колкото на репортажните попадения в преследването на решаващия или нерешаващия миг. В цикъла могат да се видят два близки, но и полярни в същността си подхода – този на Картие-Бресон и другият – на Робърт Франк.


Съществено е, че авторът се обръща без притеснение към една много експлоатирана в официозния печат тема – металургията, при това в едно от най-показваните предприятия – МК „Кремиковци“. В снимките личи нюх към житейската ситуация, към малките неща от всекидневието. Наблюдателност и точност на изказа. На пръв поглед някои от тях могат да се оприличат на тези, които сме свикнали да виждаме в официозната преса, обикновено под лаконичния надслов „Металурзи“.


Сходството е повърхностно – липсва укротяването на врящия метал, героическата поза, митологизирането. За сметка на наблюдения върху мизансцена, виждаме „втория план“, напомнящ Зоната от „Пикник край пътя“ на братя Стругацки.
Интригата е точно тук – в контраста между нормално протичащия делник и мястото, където той протича. В изключителната държеливост на човека да обживява всякакви пространства, очевидно в дисхармония с основните си, нормални и елементарни нужди и комфорт.“

Николай В. Василев е завършил Висшия машинно-електротехнически институт, София. Фотограф на свободна практика.
Основните направления във фотографската му дейност са документална фотография, репортаж, архитектурна фотография, археология, анималистика /Lepidoptera/ и научна фотография /флуоресценция, ефект на Моаре, микрофотография/.
Публикувал е в редица периодични издания – Природа, Защита на природата, Българско фото, Бизнес спектър, Екокуриер, Археология, Архитектура, Photo Video Saloon, Foto & Video – Русия и др.

Автор е на илюстрации в енциклопедични издания /Енциклопедичен речник Кюстендил/, албуми – архитектура, нумизматика, календари /ITONG, Датекс и др./, технически ръководства.
Работил е фотодокументация на археологически обекти – Сердика, Пауталия, Улпия Ескус, гр. Сандански, Археологически резерват Сборяново /3D фотография на Свещарската тракийска гробница/.
Преподавал е в курс по фотография /обща фотография и специална военна фототехника/ в Школата за запасни офицери, Враца.
Негови статии са публикувани в сп. Българско фото.
Автор е на седем изложби, експонирани в София, Кюстендил и Москва. Участвал е в повече от сто национални и международни салона и е носител на четиринадесет награди.
Бил е член на журита на международни салони под патронажа на FIAP.
Удостоен е със званията Фотограф-художник – 1979 г., AFIAP /Artiste de la Federation Internationale de L’Art Photographique/ – 2009 г. и EFIAP /Excellence FIAP/ – 2013 г.
Преподава научна фотография в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Член е на Българска фотографска академия „Янка Кюркчиева” от 2000 г. и от 2013 г. е член на Управителния съвет.

Награди:

# Първи студентски фотосалон „Студентски мигове”, 1968 г. ПЪРВА НАГРАДА
# Годишна НАГРАДА на списание Защита на природата, 1986 г.
# Биенале на българската фотография, Салон за цветни диапозитиви, Плевен, 1987 г. НАГРАДА НА ГР. ПЛЕВЕН
# 6th Exhibition “Rock 2010″, Zajecar, Serbia, FIAP 2010, SALON PRAISES
# Берега 2010, Россия, FIAP GOLD MEDAL, FIAP 2010
# 2nd Exh. Man and Work, Bor, Serbia, SALON GRAND PRIX и ISF GOLD MEDAL, FIAP 2011
# International Photo Salon, Love and humor, Slovenia, FIAP 2011, FIAP RIBBON
# Aksehir International Photography Competition, Turkey, FIAP BRONZE MEDAL, FIAP 2011
# Берега 2012, Россия, Две FIAP RIBBONS, FIAP 2012
# Фотоконкурс – изложба на Списание 8, ОББ и Булфото, Тайната на занаятите, 2012 г. ВТОРА НАГРАДА
# 26e Salon Photo de Riedisheim, France, COUP DE COEUR DE JUDE MARIE JEANNE FAUTRES, FIAP 2013
# Берега 2013, Россия, PSA SILVER MEDAL, FIAP 2013