Loading Map....

Дата/час
14/02/2024
16:00 - 17:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на Годишник на департамент „Право“

Център за книгата и департамент „Право“ представят Годишник на департамент „Право“  в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Събитието е с водещ почетен проф. д-р Екатерина Михайлова и дискутант доц. д-р Катерина Йочева.

Идеята за Годишник на департамент „Право“ на НБУ, в който да се публикуват актуални изследвания (студии и статии) на членове на департамента се заражда през 2013 г., когато от печат излиза първата книжка на изданието – Годишник 2012. От самото начало изданието е замислено като периодично – по 1 брой годишно, като в зависимост от обема му се отпечатва в един или в два тома. Първият брой се реализира по идея на доц. д-р Катерина Йочева, която от създаването на изданието до момента е негов съставител, отговорен редактор, отговорник за дизайна и оформлението, редактор и/или автор на преводите от и на английски език.

В редакционната колегия на изданието неизменно се включват водещи специалисти от различните направления в департамент „Право“ на НБУ – в областите на публичноправни науки, гражданскоправни науки и наказателноправни науки. Годишникът е рецензиран, вписан е в реномирани национални и международни бази данни и може да се използва както онлайн, така и като книжно издание.

В юбилейната 10-годишнина от началото на издаването на Годишника Ви каним на представяне на новия му брой – Годишник 2022.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата