Loading Map....

Дата/час
09/11/2022
16:00 - 17:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на книгата "Естетика на архитектурата" от Тодор Булев

Център за книгата и департамент „Архитектура“ отправят покана за представяне на книгата „Естетика на архитектурата“ с автор Тодор Булев на 9. ноември 2022 г. от 16.00 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водещ на събитието е проф. д-р арх. Георги Георгиев.

В студията се разглеждат природата на естетическото, същността на архитектурното формообразуване, особеностите на естетическото въздействие и красотата в архитектурата, архитектурният език, композиция и битие. Авторът застъпва принципите на системния подход по отношение на нейното образно и естетическо въздействие, ансамбловия и средови подход по отношение на композицията. На тези методологически основи, авторът разглежда архитектурния подход като базисен и универсален по отношение на различните предметно-пространствени комплекси на материалната жизнена среда, но и изявява неговото многообразие и специфична изява при териториите, ландшафта, градовете и селищата, архитектурните ансамбли, отделните здания и съоръжения, интериорните и екстериорни пространства, разглежда динамиката на художествените процеси. В заключение, формулирани са някои наблюдения върху развитието и художествените търсения в съвременната архитектура.

Авторът, проф. Тодор Булев, е Председател на Съюза на архитектите в България.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.

С медийната подкрепа на Аз чета.