Map Unavailable

Дата/час
02/09/2023
16:00 - 17:30

Място
Топлоцентрала, Южен парк
УПИ IX от кв. 1 на ъгъла на ул. "Петко Каравелов" и ул. „Емил Берсински“
София

Категория


Представяне на книгата „Естетика на архитектурата“
Представяне на книгата „Естетика на архитектурата“
Автор: арх. Тодор Булев
Галерия Топлоцентрала – Куб / Зала 3

„ … – архитектурата има особена роля за бъдещето на красотата, защото представлява универсален модел на естетически практики, главно в жизнената среда, но и не само в нея! Това е така, защото чрез архитектурата, човек твори красотата, реално преобразува света и в същото време създава нова, сложна, паралелна диховна реалност, чрез многопластово въздействащия ни архитектурно – художествен език, способен да изрази в архитектурно – художествената творба богатството от ценности, мисли и емоции. Затова, и от утилитарната необходимост да има покрив над главата си, човекът създава изкуството – архитектура.“
Проф. д-р арх. Тодор Булев