Loading Map....

Дата/час
15/05/2024
16:20 - 17:30

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Представяне на монографията „Нови 5G поколение мобилни клетъчни системи“ с автор Росен Пасарелски

Център за книгата и департамент „Телекомуникации“ представят монографията
„Нови 5G поколение мобилни клетъчни системи“ с автор Росен Пасарелски
на 15. май 2024 г. от 16.20 ч. в книжарницата на корпус I в Нов български университет.
Събитието е с модератор проф. д-р Пламен Цветков, ръководител на департамент
„Телекомуникации“ и дискутант доц. д-р Васил Къдрев.

*
Тази книга е посветена на състоянието на мрежовата архитектура в 4G-LTE и 5G
мобилните клетъчни системи, опорната мрежа и мрежата за радиодостъп, интерфейсите
и протоколите, управлението на радиоресурсите, сигурността, каналите и методите за
множествен достъп. Представен е подход на последователен анализ и оценка на
мрежовите функции и обекти в 5G системите, както и на протоколите и методите за
множествен достъп в мрежовата архитектура. Изследва се взаимодействието между 4G-
LTE и 5G системите, като се подчертава връзката в опорните мрежи, обсъждайки
ядрото 4G-EPC и опорната 5G мрежа, както и връзката в мрежите за радиодостъп E-
UTRAN и 5G RAN. В края на всеки раздел са предложени математически анализи и
модели с числови резултати на методите за множествен достъп, използвани в 4G и в 5G
системите, както и математически модели с конкретни примери и изчисления за
оптимизиране на възможностите за радиосигнализиране в 5G системите.
*
Росен Пасарелски е доктор по комуникационна и компютърна техника и доцент в
департамент „Телекомуникации“ на Нов български университет. Ръководител и член
на експертни групи на НАОА за акредитация на професионални направления и
институционални акредитации в област „Технически науки“. Автор е на повече от 90
научни публикации, както и участник в множество значими национални и
международни проекти, конференции и симпозиуми. Главен редактор е на годишника
на департамент „Телекомуникации“ на НБУ, индексиран в Central and Eastern European
Online Library (CEOOL). Към настоящия момент заема административната длъжност
„Директор на програмен съвет“ на департамента.

Вход свободен!

*
Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата