Loading Map....

Дата/час
22/03/2023
14:30 - 16:00

Място
Галерия УниАрт – Нов български университет
ул. "Монтевидео" 21
София

Категория


Представяне на общоуниверситетско юбилейно издание „Послания за музиката: Интервюта и избрани текстове“

Център за книгата и департамент „Музика“ представят общоуниверситетско юбилейно издание „Послания за музиката: Интервюта и избрани текстове“ в галерия „УниАрт“ на Нов български университет. Идеята, съставителството, авторството на предговора и интервютата са на проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, а теоретичният увод и научната редакция на проф. Георги Фотев, д.н.

Събитието е с водещи проф. д-р Милена Шушулова-Павлова и проф. Георги Фотев, д.н.

Проф. Георги Фотев, д.н.: По своя замисъл книгата е пролегомени на авторката към нейно изследване на тема „Контексти на музиката“. Същностните аспекти на музиката, от които се интересува в книгата си Милена Шушулова, са: как е възможна и в какво се изразяват същността и смисълът на музиката; какви са главните функции и значението на музиката; каква е връзката между композитор, изпълнител, слушател и пр. Когато се пита как е възможна музиката (правене и възприемане), на преден план излиза тематизацията и проблематизацията на контекстите на музиката. Структурата (композицията) на книгата е от дълбочинни интервюта и текстове-фрагменти от теоретични рефлексии върху музиката. Книгата не е галерия от портрети на музиканти или други автори. Таковa възприятие е драстично погрешно. Дълбочинното интервю е научен метод на авторката, както и подборът на фрагментарни текстове е специфичен метод.

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ