Map Unavailable

Дата/час
17/05/2024
15:30 - 16:30

Категория


Представяне на проект „Адаптиране на работно място за незрящ специалист – координатор на библиотечни услуги“ в НБУ

Библиотеката на Нов български университет отправя покана за участие в „Представяне на проект „Адаптиране на работно място за незрящ специалист – координатор на библиотечни услуги“ на 17. май 2024 г. от 15.30 ч. в Център за книгата.

Водещ на представянето е д-р Радостина Тодорова, директор Библиотека и ръководител на проекта.

Нов български университет осигурява равни условия на достъп до информация за своите незрящи студенти посредством качествено информационно обслужване и множество адаптирани услуги, които са безплатни за всички хора с липсващо или намалено зрение в цялата страна. Усилията на университета за осигуряване на достъпна среда са подкрепени от Агенцията за хората с увреждания, която избра да финансира проекта „Адаптиране на работно място за незрящ специалист – координатор на библиотечни услуги“, като го класира на първо място сред подадени 33 предложения в конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания.

Реализацията на идеята подчертава водещата позиция на Библиотеката на НБУ при адаптираните услуги за читатели със СОП на национално ниво. Проектът е реализиран успешно и резултатите от него ще бъдат представени на тази среща. Той затвърждава силния социален ангажимент на НБУ към интеграцията на хора с трайни увреждания в обичайна работна и образователна среда.

Събитието е част от програмата на Библиотеката по повод XVIII-та Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеките – по-нужни от всякога!“ от 10 до 17 май 2024 г.