Map Unavailable

Дата/час
22/02/2023
18:00 - 19:30

Място
НБУ В ЦЕНТЪРа
ул. „Георги С. Раковски“ 191 Б
София

Категория


В книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще се проведе представяне на романа „Дневник на артиста“ от Албена Стамболова.

Събитието е с дискутанти доц. д-р Дарин Тенев, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и д-р Веселина Василева, Нов български университет.

Един млад мъж, който внезапно е изгубил родителите си, превръща своята самота в крепост. Той е разкъсван между желанието да разбере себе си и усещането, че трябва да се остави да бъде диагностициран. Невъзможно му е да живее в действителността, която намира за абсурдна, затова се опитва да изгради от болезненото си детство нов живот в херметичен свят, който му се струва по-поносим.
През темите за любовта, живота и смъртта романът пита какво всъщност е реалността – онова, което другите възприемат като случило се, или изживяното в тишината на човешкото съзнание, във възприятията на тялото и сетивата? Сюжетът остава докрай тревожно напрегнат от загадката какво действително се разиграва – споделеното от героя в Дневника или описаното от разказвача.

С много усет, емпатия и психоаналитичен опит Албена Стамболова осветява труднодостъпните места на психичното.

Албена Стамболова е българска писателка, преводачка и преподавателка. Завършила е френска филология в Софийския университет и магистратура по психология в Париж. Защитава дисертация в областта на семиотиката и психоанализата под ръководството на Юлия Кръстева в Университета Париж 7 „Жюсийо“. Известно време преподава в Сорбоната. В момента работи в Нов български университет като специализиран консултант.
Автор е на „Многоточия“ (1995) – проза, „Това е както става“ (2002) – роман, „Хоп-хоп звездите“ (2003) – роман, „Боледуване в смъртта“ (2004) – психоаналитично изследване, „Авантюра, за да мине времето“ – роман, в който се сблъскват две визии за екзистенциалното – обусловената обвързаност и рисковата свобода. Последната ѝ книга, „Драки и къпини“ (2020), изд. „Факел“, обединява цикъл разкази около способността ни да разбираме преживяванията си. Тя ѝ носи награда от конкурса за разказ „Йордан Радичков“, 2021 (трета) и награда на „Портал Култура“, 2021 (втора).

Най-новият ѝ роман „Дневник на артиста“ излезе през декември 2022.
В момента Албена Стамболова работи върху анализи на вълшебни приказки.

Веселина Василева е родена на 29.06.1974 г. в София. Завършва „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Защитава дисертация на тема „Металитературни практики при Платон и Херодот и тяхната съвременна интерпретация по литературната теория на Богдан Богданов“ в Нов български университет и придобива докторска степен по философия. Специализира семиотика в Бременския университет в Германия. Автор на официалните уебсайтове на проф. Богдан Богданов, д.н., акад. Вера Мутафчиева и на Магдалина Станчева – археолог на София. Редактор на книгите на проф. Богдан Богданов, д.н., на „Диатриби“ на Епиктет, „Писма до Луцилий“ на Сенека и др. Съставител, заедно с проф. Жил Руе, на френско-българската изследователска поредица „Европа – разбирана и правена“. Дълги години е директор на Издателството на Нов български университет. Работи в НБУ.

Дарин Тенев (р. 1978) е доцент по теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Той е също така директор на Института за критически социални изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”. Има две издадени книги: Фикция и образ. Модели (Жанет 45, 2012) и Отклонения. Опити върху Жак Дерида (Изток-Запад, 2013).
Публикации: Езици на котката