Loading Map....

Дата/час
19/05/2016
18:00 - 19:30

Място
Книжарница „Хеликон Витоша“
бул. Патриарх Евтимий №68
София

Категория


Представяне на сборника „България и българите в гръцката книжнина XVII – средата на XIX век” от Надя Данова

За книгата ще говорят: проф. дин Рая Вуйнова и доц. д-р Юра Константинова

Проф. дин Надя Данова е историк, специалист по история на балканските народи (XV – XIX век). Автор е на множество изследвания и документални издания. В новата ѝ книга „България и българите в гръцката книжнина XVII – средата на XIX век” са включени частично или цялостно преведени текстове на гръцки автори, съставени през периода ХVІІ – средата на ХІХ век и които в по-голямата си част се появяват за първи път на български език. Това са различни по характера си материали – дневници, пътеписи, учебници по история и география, трудове по история и география, както и паметници, маркиращи развитието на гръцката политическа мисъл, в които се срещат упоменавания за българите и тяхната история.
Изданието е спечелило конкурс на Министерството на културата