Loading Map....

Дата/час
07/03/2019
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Ще бъдат представени новите броеве на две периодични издания на Нов български университет. Главните редактори на списанията – на „Университетски дневник“ (universitetski-dnevnik.nbu.bg) – д-р Христо Чукурлиев и на „Следва“ (sledva.nbu.bg) – гл. ас.  д-р Биляна Курташева ще покажат електронните платформи на изданията и ще обявят темите и срокове за изпращане на материали за предстоящите броеве.

Модератори: гл. ас. д-р Биляна Курташева и д-р Христо Чукурлиев