Loading Map....

Дата/час
06/03/2024
18:30 - 19:30

Място
Столична библиотека
пл. "Славейков" 4
София

Категория


Представяне на стихосбирката „Смирено“ от Петър Краевски
В литературния клуб на Столична библиотека, макар че не е Петровден, двама Петровци ще представят смирено книгата на единия от тях. Чухов ще говори за Краевски и ще го разпитва, а другият ще му отговаря. Не е невъзможно да се включат и не особено смирените им алтер егота Краю Петровски и Чешо Пухов. Но не се подвеждайте – книгата е сериозна и наистина си заслужава, затова заповядайте!
***
За книгата:
Стихосбирката „Смирено“ на Петър Краевски съдържа над 65 стихотворения, бял стих, с добре овладяна ритмика, както и няколко текста в японската жанрова форма танка. Това е интелигентно написана книга, без излишен драматизъм, с умерени и смекчени емоции, в която се обговарят темите за живота и смъртта, болката и свободата, победите и пораженията, артикулира се ясна гледна точка относно базисни ценности на човешкото битие. Важен и отчетлив корпус в целия ръкопис представляват текстовете, посветени на поезията, думите, съдбата/душата на поета. Прякото назоваване на метафора, поанта, поезия, поет, редактиране, налагат впечатление, че това е основната тематична линия. Въздействащ е цикълът с импресионистични стихотворения, посветени на Пловдив. Сполучлива и в симбиоза с тематиката е графиката на няколко от стихотворенията, която ни връща в добрата традиция на калиграмите в модерната европейска и руска поезия от началото на миналия век. Стихосбирката съдържа и доста кратки стихотворения, звучащи като сентенции и интересни хрумвания, някои от тях иронични, умело разположени в цялостната композиция на книгата. Допълнителен нюанс в нея привнасят и картините на известният пловдивски художник Иван Краевски.
Аксиния Михайлова
***
За автора:
Петър Краевски e автор на девет книги с поезия, сатира и проза. Лауреат е на литературни и медийни конкурси. Доктор хонорис кауза на вестник „Пловдивски университет”. Бил автор и водещ на радио и телевизионни програми. Присъства в няколко антологии за поезия и сатира, както и в италианското издание за световни афоризми Aforistica/mente. В момента е преподавател по английски език и английска и американска литература в Езикова гимназия „Пловдив”. Води авторско предаване с културно-сатиричен профил „Алтер его” в Радио Пловдив.