Loading Map....

Дата/час
05/02/2014
18:30 - 20:00

Място
СГХГ
ул. Ген Гурко 1
София

Категория


Представяне на каталога Transformation Always Takes Time And Energy на Правдолюб Иванов

Галерия Sariev Contemporary и ИК „Жанет 45“

ви канят на  представяне на каталога

Transformation Always Takes Time And Energy
на Правдолюб Иванов

5 март 2014 (сряда), 18:30 ч.
СГХГ, ул. Ген Гурко 1, София

Водещ: Мария Василева – главен уредник, СГХГ
Участници:
Правдолюб Иванов – автор
Яра Бубнова – куратор, автор на текстове в каталога
Манол Пейков – управител, ИК „Жанет 45“
Веселина Сариева – директор, галерия „Sarieva Contemporary”

Transformation Always Takes Time And Energy e първия ретроспективен каталог на българския съвременен автор Правдолюб Иванов. Каталогът обхваща селектирани творби от 1995 до 2013 г., включвайки и скорошни работи на Правдолюб Иванов. Цветното издание е от 88 страници и съдържа текстове на английски език с автори Яра Бубнова и Валтер Зайдл.

Transformation Always Takes Time And Energy е издание на галерия „Sariev Contemporary“ (www.sariev-gallery.com) съвместно с издателство “Жанет-45”, подкрепено с награда „Гауденц Б. Руф” 2013 и от Община Пловдив.

За Прaвдолюб Иванов в текста си към каталога Яра Бубнова казва:

“Правдолюб Иванов е един от най-активните днес български художници. Сред работите му има обекти, рисунки, скулптури, фотографии, инсталации, текстове, a напоследък и видео. Вероятно, най-лесно и достатъчно безотговорно той може да бъде определен като пост-концептуален художник. И макар изясняването на понятието „концептуален“ да може доста да отдалечи този текст от самия Правдолюб, в работите му почти винаги се усещат въпроси – какво и къде е мястото на изкуството в наши дни? Това очевидно го свързва с продължителната, широка и флуидна традиция на концептуализма.

Художникът рядко задава въпросите си с думи – при повърхностен поглед към работите му може дори да ни се стори, че сме пред един вид постулирани отговори. Но при вглеждане в направеното за почти три десетилетия професионална дейност, се усеща, че именно поставянето на очевидности под съмнение, подтикването към формулиране на въпроси, е най-силната страна на Правдолюб Иванов. Бих го определила като висококвалифициран „интервюиращ“ изкуството във взаимоотношенията му с обществото. Всеки път се оказва, че работите разнищват не само „какво“ и „къде“, но, като естествено следствие, и „как“, „защо“, „за кого“. Художникът е увлечен от този примамливо безкраен и едновременно мотивиращ процес .”

http://books.janet45.com/books/917

ПРАВДОЛЮБ ИВАНОВ е роден 1964 година в Пловдив. Завършил е Национална Художествена Академия, София, България, където днес е преподавател. От 1995 година е член-основател на сдружението Институт за Съвременно Изкуство – София. Правдолюб Иванов има сериозно участие на международната арт-сцена. През 2007 година заедно с Иван Мудов и Стефан Николаев представят България в кураторския проект на Весела Ножарова „Място, на което не си бил преди” на 52- то Венецианско биенале. Участник е в 4-то Истанбулско биенале -1995; Manifesta 3 в Любляна, Словения – 2003; 14-то биенале Сидни, Австралия – 2004; в 4-то Берлинско биенале – 2006 година. Произведения на Правдолюб Иванов са репродуцирани в издания като Artforum, Frieze, Flash Art и Kunstforum, както и в публикацията East Art Map.

–-

Sariev Contemporary and “Janet-45” Publishing House present:

Premiere of the catalog Transformation Always Takes Time And Energy
by Pravdoliub Ivanov

5 March 2014 (Wednesday), 6:30 p.m
Sofia Art Gallery, Gen. Gurko 1 str., Sofia “Janet-45” Publishing House
Moderator:
Maria Vassileva – chief curator, SAG

Participants:
Pravdoliub Ivanov – artist
Iara Boubnova – curator, author of the text in the catalog
Manol Peikov – director, “Janet-45” Publishing House
Vesselina Sarieva – director, Sariev Contemporary
Transformation Always Takes Time And Energy is the first retrospective catalog of Bulgarian artist Pravdoliub Ivanov. It contains a selection of works created by Pravdoliub Ivanov between 1995 and 2013, including some very recent ones. The texts for the catalog have been written by Iara Boubnova and Walter Seidl.

Transformation Always Takes Time And Energy is published by Sariev Contemporary (www.sariev-gallery.com) in cooperation with “Janet – 45” Publishing House. The catalog is supported by Ruf Award 2013 and Municipality of Plovdiv.

In the text about the catalog Iara Boubnova writes:

“Pravdoliub Ivanov is among the most active Bulgarian artists today. His works include objects, drawings, sculptures, photographs, installations, texts, and recently video as well. Quite possibly the easiest and moderately irresponsible way to define him is to say that he is a post-conceptual artist. Although any elaboration on the notion “conceptual” would distance this text from Pravdoliub himself, still in his work there is almost always the hint of a question about what art is today and where its place is now. That obviously connects his work to the continuous, abundant, and fluid tradition of conceptualism.

The artist rarely asks his questions in words. Taking a quick look at his works, the viewer might even consider them straightforward answers. However, a closer inspection of his nearly twenty-year-long artistic practice will result in the understanding that it is precisely this questioning of the seemingly self-evident, the urgent challenge to formulate questions that is the artist Pravdoliub Ivanov’s strongest suit. I would even define him as a highly qualified “interviewer” of art in its relationship with society. Every time, it turns out that his works are debating not only the “what” and the “where”, but also, naturally, the “how”, the “why” and the “for whom”. This seductively endless, but highly motivating process carries the artist away.”

PRAVDOLIUB IVANOV was born in 1964 in Plovdiv. He graduated from the National Art Academy, Sofia, Bulgaria, where he is currently a lecturer. In 1995 he became a Founder Member of the Institute of Contemporary Art – Sofia. Pravdoliub Ivanov has a strong presence on the international art scene. In 2007, together with Ivan Moudov and Stefan Nikolaev he participated in Vessela Nozharova’s curatorial project “A Place You Have Never Been Before” – the Bulgarian official participation at the 52nd Venice Biennial. His works were also presented at the 4th Istanbul Biennial in 1995, at the 14th Sydney Biennial, Australia in 2004 and at the 4th Berlin Biennial in 2006. Pravdoliub’s works have been reproduced in magazines such as Frieze, Flash Art, Kunstforum, Аrtforum etc., as well as in publications such as East Art Map.
http://books.janet45.com/books/917