Loading Map....

Дата/час
17/11/2022
17:30 - 19:00

Място
Книжарница на НБУ, Корпус 1
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Премиера на книгата „Взривена литература: Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари“ от Мая Ангелов

Премиера на книгата „Взривена литература: Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари“ от Мая Ангелова

В книжарница и галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“ ще бъде представена книгата „Взривена литература: Военни прози, партизански разкази, партийни мемоари“ от Мая Ангелова, книга № 21 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“.

Събитието е с водещи проф. Пламен Дойнов, д.н., доц. Морис Фадел, д.н. и Юлиан Жилиев.

Книгата представя резултатите от специфична литературна археология, която Мая Ангелова извършва сред текстови масиви, натрупани предимно в първото десетилетие след 9 септември 1944 г. Изследвани са по-известни или дълго укривани разкази за Девети, за Отечествената война, за т.нар. партизанско движение и други тематични полета, прекроени според образците на социалистическия реализъм. Става дума за взривена литература – разпарчатосано пространство без приемственост, с въведени от днес за утре правила, с незрелост и безстилие, излъчвани от нови или преобразени авторски персони. Проследени са началата и употребите на наратологични структури като „ритуална фабула“, създаването на основни жанрови модели на нормативния соцреализъм, както и множеството преливания, но и прекъсвания между документално, мемоарно и фикционално. Така методите на наратологията и антропологията взаимно се обогатяват, за да създадат нова литературна история, която никога не забравя екзистенциалния залог – човешкото измерение на всяко писане, четене и безмълвие.

Мая Ангелова е доктор по българска литература, главен асистент във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и хоноруван преподавател в Нов български университет. Асоцииран член на изследователския екип на научноизследователската програма на департамент „Нова българистика“ на НБУ „Литературата на Народна република България (1946 – 1990)“. Автор е на изследването „Българският производствен роман“ (2014) и на поетическата книга „Морска карта“ (2012).