Loading Map....

Дата/час
15/02/2023
19:00 - 20:30

Място
Тетрална зала на Софийския университет
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Премиера на поетичната книга на Ани Илков „До края на смъртта“
Културният център на СУ и Издателство за поезия „Да” имат удоволствието да ви поканят на премиерата на стихосбирката „До края на смъртта“ на Ани Илков.
За книгата ще говорят Боряна Кацарска и Кирил Василев.
„До края на смъртта“ представя днешния поглед на поета към собствената му вече овладяна поетична територия. Този поглед е в известен смисъл аскетичен, странящ от стихотворческата виртуозност, втренчен в началата, несмутим в итеративното боравене с елементите на един личен метафизически градеж.
Тази поезия е сериозна в много смисли и по много начини. Тя води сериозен разговор със „старите поети“, чийто отвъден звук чува твърде добре, понеже разговорът тук е между равни. Tя се взира сериозно във въпросите на духа и материята – в неговата изчерпаност, в нейната алхимичност, взира се в утопията за отвъдчовешкото продължение на човешкото.
Боряна Кацарска
Стиховете в тази книга износват всичко, което е изгубено, изличено, мъртво в света и паметта на този, който говори в тях по един открит за погледа и присъдата на четящия начин. Износват го „до края на смъртта“ и сякаш посмяват да продължат, но замлъкват. В новата книга на Ани Илков поетическото слово само постепенно отстранява себе си, прави го без драматизъм, почти неусетно, за да отвори място на другото, пред което всичко се смълчава от ужас и благоговение.
Кирил Василев
Доц. д-р Ани Илков е един от най-значимите съвременни български поети, публицист и преводач. Автор е на десет книги с поезия, на изследването „Несъвършеният гений : Книга за Константин Павлов“ и на сборника с публицистика „Похищението на България : Политически памфлети“. Преподавател по литература и творческо писане във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”