Map Unavailable

Дата/час
12/03/2024
19:30 - 21:00

Място
Бар Петък
ул. „Ген. Гурко" 21
София

Категория


Премиера на романа "ИЗВЪН ОБХВАТ" от Евгени Черепов
Издателство Жанет 45,
Бар Петък и
Евгени Черепов
Ви канят на премиера на романа
„ИЗВЪН ОБХВАТ“
с участието на Митко Новков
Бар „Петък“

– – – – – –
„Извън обхват“ е роман за стоенето встрани от глобалното ускорeние, за невъзможността паузите на живота да се превърнат във вечно бягство, за общуването между поколения, далечни по разбиранията си за съвременния свят. Неговата цел е да даде повече гледни точки на това кои сме ние съвременните българи, особено тези, които не живеят в столичния град.
Обожавам фини градски романи, из които бродят авторефлексивни интелектуалци. „Извън обхват“ не е такъв обаче. В него дадох глас повече на съвременните „чичовци“, обсъждащи смело света от малкото си провинциално пространство извън обхвата на модерния свят.
Романът трябва да е и малко добавено безвремие, „декамеронско“ отпускане на душата насред чумата на 21. век – ускорението. Темпото на романа е умишлено забавено, за да бъде в резонанс с тази цел. Аналоговата снежна хижа трябва да утеши личните драми на героите и да провери основанията за съществуване на няколко различни поколения българи. За да могат, когато реалността ги привика обратно долу във всекидневието им, да следват собствения си път. Опитите ми за уважителни препратки към „Вълшебната планина“ на Томас Ман, „Идиот“ на Достоевски и други класически литературни произведения са изпълнени „тъй както умея“ и целят да изпитат възможно ли е вписването на тези провинциални български характери в многоликата карта на човешкия свят и в сложния метатекст на доста различното ни отпреди 20-30 години съвремие. Сложно формулирано оправдание за радостта на лентяя, с която киснах с часове в този роман.“