Loading Map....

Дата/час
27/10/2016
18:30 - 20:30

Място
Литературен клуб „Перото“, НДК


Категория


Премиерата на книгата на Сирма Данова „Кралят физиономист. Автотекстуалност и авторепрезентиране в творчеството на Пенчо Славейков“

Книгата  представят доц. Миряна Янакиева (ИЛ, БАН) и проф. Милена Кирова (СУ).

Книгата на Сирма Данова поставя ново начало в осмислянето на българския модернизъм и творчеството на Пенчо Славейков. Както по-късно Фернанду Песоа, Славейков е автор, съзнателно разрояващ своя писателски „аз“. Тази културна хетеронимия у Славейков е инструмент за утвърждаването на автономността на твореца, който „работи в настоящето“, учленявайки го от предходното (нерядко използвайки неговите ресурси). Сирма Данова фокусира вниманието си върху въпроса за модернизма и неговия диалог с миналото, обогатявайки съществено представите ни за тази продуктивна среща. От нейната книга до нас достига един по-нюансиран образ на Славейков и едно по-остро прозрение за сложността на неговата позиция в българския канон – сложност, която, както справедливо отбелязва авторката, самият Славейков активно търси и произвежда. Книгата на Данова е написана на език, който удържа замисъла и условностите на научната монография, но отива и отвъд тях, окуражавайки читателя да започне да разбира и приема рисковете и удоволствията на мисленето за литературата.“

Галин Тиханов

Сирма Данова е д-р по филология и преподавател по възрожденска литература в СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на литературноисторически статии и рецензии.