Loading Map....

Дата/час
27/10/2016
00:00

Място
Къща за литература и превод
кв. Изток, ул. "Латинка" 12
София

Категория


Проблеми и решения в превода на Шекспировите сонети проф. Александър Шурбанов

В последния Преводачески четвъртък за тази година следва сравнително обсъждане на няколко утвърдени български превода на избрани сонети от Шекспировата поредица. Проф. Александър Шурбанов дискутира оригиналите и различни български преводи на Шекспирови сонети, за да открои, дефинира и оцени – заедно с публиката – различните преводачески подходи и техники.

Част от международната кампания „Шекспир е жив“ за отбелязване на 400-годишнината от смъртта на Шекспир.