Loading Map....

Дата/час
25/05/2017
18:00 - 19:00

Място
НДК
Площад България 1
София

Категория


Пролетен базар на книгата 2017: Представяне на книгата „От реферата до дипломната работа. Академично писане за студенти“ от проф. Иванка Мавродиева и проф. Йовка Тишева

Изданието „От реферата до дипломната работа. Академично писане за студенти” е
учебно помагало, предназначено за студентите в бакалавърската и магистърската сте-
пен на висшите училища. В него са представени основните студентски жанрове, а като
приложение са дадени и електронни ресурси, които студентите могат да използват.
Авторите са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”.

 
Представя: БГ Учебник • Място: книжарница „БГ Учебник”, пешеходен подлез на НДК