Loading Map....

Дата/час
17/03/2022
16:00 - 17:30

Място
Книжарница на НБУ, Корпус 1
ул. Монтевидео №21
София

Категория


Разговор за архивното наследство на проф. Васил Стоилов

Център за книгата и Университетският архив отправят покана за „Разговор за архивното наследство на проф. Васил Стоилов“ в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Водещ на събитието е Иван Звънчаров с модератор гл. ас. д-р Владимир Димитров и специалното участие на Явора Стоилова и Надежда Александрова.

Благодарение на щедри дарителски жестове, днес в Университетския архив към Центъра за книгата на НБУ се съхраняват над 20 архивни фонда от личен произход на преподаватели, изтъкнати български учени, писатели и артисти. За привличането и популяризирането на това архивно богатство заслуга има цялата университетска общност.

Архивът на големия български художник Васил Стоилов е едно от първите дарения, поставили началото на сбирката от лични архивни фондове в Нов български университет. Ще бъдат представени историята на даряването на документите, характерните особености на фонда, осъществените инициативи досега, както и възможностите за бъдещи проекти, свързани с архивното наследство на проф. Васил Стоилов. Акцент ще бъде поставен върху документите, свързващи Стоилов с личността на Владимир Димитров-Майстора, които през юбилейната за Майстора 2022 г. предизвикват допълнителни научно-изследователски търсения.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата.