Loading Map....

Дата/час
21/03/2024
16:30 - 18:00

Място
Център за книгата на НБУ
бул. Монтевидео 21
София

Категория


Разговор за общоуниверситетско издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев

Център за книгата и департамент „Нова българистика“ отправят покана за участие в разговор за общоуниверситетско издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев в книжарницата на корпус I в Нов български университет.

Участници в събитието са проф. Пламен Дойнов, д.н., гл. ас. д-р Владимир Маринов, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. Морис Фадел, д.н. и Иван Звънчаров.

„Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев е авангарден издателски проект, насочен към диалога между литературната теория и литературната история. Изданието включва книгата на Мирослав Янакиев „Българско стихознание“ (публикувана през 1960 г.), текстове, които предшестват книгата и първите отзиви за нея. Така читателят се запознава не само с един от фундаменталните текстове на българската литературна теория, който в значителна степен определя бума на структурализма и развоя на обърнатите към тенденциите в Европа литературоведски подходи у нас, но и разбира за контекста (особено що се отнася до идеологическия и политическия контекст), в който се осъществяват първите модерни литературнотеоретични изследвания у нас.

Ще откриете книгата в Електронния каталог на изданията на НБУ

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата