Map Unavailable

Дата/час
18/10/2023
19:30 - 21:30

Място
Schroedinger Bar
ул "Св. Св. Кирил и Методий" 1
София

Категория


Софийска градска. Поезия от Надежда Тричкова и Габриела Манова

Надежда Тричкова и Габриела Манова ще представят своята поезия.
Заповядайте!