Loading Map....

Дата/час
24/10/2016
18:30 - 21:00

Място
Литературен клуб „Перото“, НДК


Категория


Цочо Бояджиев - "Книга на ирониите и опрощенията" - премиера

Най-новата стихосбирка на проф. Цочо Бояджиев е на Издателство за поезия ДА. Книгата е номинирана за наградата на „Перото“ и е една от трите в краткия списък.
Думи за книгата от Боряна Кацарска и проф. Божидар Кунчев

ОТКЪС
страхувам се че гумата на времето изтрива
най-смислените изречения и ни оставя
единствено отделни думи със които
едва-едва да скърпваме живота си

от кръпките на оскъднялата ни памет
е миналото ни съшито затова
понякога ще ни се стори разноцветно
подобно дрехата на някой дворцов шут
който говори истини но непременно
изречени с отсянка непристойност