Loading Map....

Дата/час
20/12/2021
16:30 - 18:00

Място
Книжарницата на корпус 1, НБУ
ул. "Монтевидео" № 21
София

Категория


Дискусия около продукцията на „Нова българистика“ през 2021 г.

В познатото място – книжарницата на корпус I в Нов български университет ще се проведе дискусия, която ще се фокусира върху научната и художествената продукция на членовете на департамент „Нова българистика“ през изтичащата година:

Пламен Дойнов, „Краят на литературната автономия: 1946“, Нов български университет, С., 2021 г.
Книгата изследва ситуацията в литературата през 1946 – времето, когато все още е налице интелектуална съпротива срещу тоталния контрол върху публичността, установяван от комунистическия режим, но тя постепенно стихва.

Пламен Дойнов, „Изковаване на шедьовъра: Иван Цанев“, Издателство „Кралица Маб“, С., 2021 г.
Книгата представлява внимателен прочит на творчеството на поета Иван Цанев.

Михаил Неделчев, „Как работи литературната история“, т. 2, книги първа и втора, Нов български университет, С., 2021 г.
Книгата е мащабно изследване на теорията и методите на литературната история.

Морис Фадел, „Детективи, разузнавачи, Студена война. Криминалната и шпионската литература в сравнителна перспектива“, Нов български университет, С., 2021 г.
Книгата изследва в сравнителен план теорията и историята на криминалната литература и шпионската литература през епохата на социализма в България.

Йордан Ефтимов, „Още ли не сте открили отсъствието ми? 51 стихотворения, коментирани от съвременници“, „Жанет 45“, С., 2021 г.
Книгата е уникална сбирка от стихотворения на Йордан Ефтимов и техните коментари от съвременни интелектуалци.

Йордан Ефтимов, „Стратегии без тактики: карантинописи и други микроесета от Linkedin и от склада на ума“, Смол стейшънс прес, София – Лондон, 2021 г.
Книгата е сборник с есета и фотографии, създавани във времето на карантината.

Колекция „Неиздадените“: „Петър Горянски, „Окованата съвест. Басни, критика, публицистика. 1945-1949“, „Кралица Маб“, С., 2021 г. Съставителство и редакция: Пламен Дойнов
Книгата представлява сборник с произведения на писателя Петър Горянски, публикувани в периода на неговата опозиционна дейност срещу установяващия се у нас комунистически режим през 40-те години на 20 в.

„Съвестта. Мисията. Свободата. Гласове от литературни полемики. 1945-1947“, издателство „Кралица Маб“, С., 2021 г. Съставителство и редакция: Пламен Дойнов.
Книгата е сборник с текстове, представящи литературните полемики в началото на комунистическия режим у нас.

„Здравейте! : Учебник по български език за чужденци : С1 – С1+“ с аудио запис на USB флаш памет на Галина Куртева и Дейвид Кируан, Нов български университет, С., 2021