Loading Map....

Дата/час
10/12/2013
13:00 - 15:00

Място
41-ви Софийски международен панаир на книгата
Национален дворец на културата
София

Категория


Дискусия на тема: „София: Толкова близо, толкова далече“

Участници в дискусията са съвременни български художници от чужбина, включени в изложбата „Толкова близо, толкова далече”, ІІ част и представители на артистични и академични  среди в София. В този глобализиран контекст и конкурентна среда на предлагане на културен продукт, София трябва да изгражда собствена физиономия и да намира своята ниша в региона, която да развива максимално добре и по този начин да се позиционира и на европейската културна карта. Как ще постигнем това и какви са предизвикателствата, са само част от темите, които ще бъдат обсъдени на дискусията.

Представят НДФ „13 века България“, Асоциация за развитие на София и Асоциация „Българска книга“

Сцена, ет. 3