Loading Map....

Дата/час
06/12/2017
19:00 - 20:30

Място
СУ „Св. Климент Охридски“
бул. Цар Освободител №15
София

Категория


Лекция "За истината и университета днес"

Лекцията „За истината и университета днес“ е част от серия публични лекции, организирана от Висшия институт за изследвания „Балкански – Паница“. Лекцията е на проф. д-р Димитър Вацов, по покана на проф. Минко Балкански.

Живеем ли в „ерата на пост-истината“? Как авторитетът на университетите, исторически стъпил върху истината, днес да бъде преоснован?
Казването на истина е специфичен практически жест, особено речево устройство: изказванията от типа „Това е истина!“ генерализират обявеното за истина и го издигат до пример, модел за следване, парадигма, която трябва да бъде повтаряна винаги по същия начин (но забележете, че често заблуди и със сигурност лъжите следват същата формула). Доколкото е практически жест – доколкото е перформатив, казването на истина никога не завършва с абсолютна истина. Истините, които утвърждаваме дори в математиката и физиката се отличават с определено ниво на несигурност.

Димитър Вацов е професор по философия в Департамента по философия и социология на New Bulgarian University. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на HUMAN AND SOCIAL STUDIES FOUNDATION – Sofia (HSSF) / ФХСИ.


В тази лекция ще очертае накратко перформативната теория за истината, разработена в последната му книга „Това е истина!“, София: Нов български университет, 2016

Аудитория 240